Styrelsen

Styrelsen informerar

Medlemmar som vill läsa Gävle BKs protokoll eller få tillgång till annan information som enbart gäller våra medlemmar kan gå in under fliken Gävle BKs medlemmar som är lösenordsskyddad. Skicka namn och medlemsnummer via e-post till sekreteraregavlebk@gmail.com så returneras lösenordet.

Gävle BK:s styrelse för verksamhetsåret 2017


Ordförande:

Mona Lithner
E-post: ordforandegavlebk@gmail.com
Tel: 0708-706 959

Vice ordförande:
Lisa-Marie Karlsson
E-post: liskarlsson@gmail.com
Tel: 070-636 09 52

Sekreterare:
Carina Hedman
E-post: sekreteraregavlebk@gmail.com
Tel: 070-276 35 40

Kassör:
Bengt-Olof Brandt
E-post: kassorgavlebk@gmail.com
Tel: 073-581 71 02

Ledamöter:
Nathalie Swahn
E-post: nathalieswahn@hotmail.com
Tel: 073-507 77 02

Johan Ståhl
E-post: johan.stahl@gmx.com
Tel: 070-04717 44

Katarina Bergkvist
E-post: katarina.bergkvist@gmail.com
Tel: 073-841 64 27

Suppleant:
Malin Karlsson
E-post: malin.65@hotmail.com
Tel: 076-271 26 05

Minna Öst
E-post: stina_minna@outlook.com
Tel: 073-339 29 30

Rebecka Malmberg
E-post: amstaffis@hotmail.com
Tel: 070-432 06 38

Revisorer:
Thomas Strand
E-post: thomas.abyggeby@sverige.nu
Tel: 070-925 50 92

Maud Lagerlöf
E-post: maud.lagerlof@gmail.com
Tel: 0700-528 01 68

Revisor suppleant:
Ingela Norin
E-post: i.norin@telia.com
Tel: 076-886 82 42

Susanne Metz
E-post: evasusannemetz@gmail.com
Tel: 070-361 31 35

Valberedning  för verksamhetsår 2017

Michaela Gästgivar, sammankallande
E-post: miggastgivar@hotmail.com
Tel: 070-516 30 58

Bitte Karlsson
E-post: bittekarlsson123@gmail.com
Tel: 070-667 87 13

Anders Horvath
E-post: anders.horvath@gmail.com
Tel: 072-262 45 42

Stadgar för Gävle brukshundsklubb

Här kan du läsa Gävle BK:s stadgar.