Mentaltest (MT)

Svenska Brukshundklubbens s.k. korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundsrasoch är därmed endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad.

Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben för brukshundsraser och av Schanuzer-Pincherklubben (SSPK) för sina raser.

Mentalitet och exteriör

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad.
Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats, hunddata.

Mentaltest

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll där hunden blir godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.

Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Korningsdiplom

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor. Diplomet söks via respektive rasklubb, som verifierar uppgifterna och skickar ansökan vidare till vårt förbundskansli.
Diplom till enskilda hundar finns inte hos Svenska Brukshundklubben men flera rasklubbar gratifierar hundar som korats genom diplom.

Läs mer om MT på Svenska brukshundsklubben. www.sbk.nu

Gävle BK och korningar

Du hittar alla våra tillfällen för mentaltest (MT) och korning i SBK Tävling. Välj fliken för MH/MT. Du kan även se utsatta tillfällen på Gävle BK under fliken tävlingar och prov.