Relining för din villa

Relining är den rätta lösningen om du har gamla rör i villan, men helst inte vill byta ut dem. Genom relining kan de befintliga rören bli i fint skick och fungera utan problem igen.

Hur fungerar relining för villa?

Med Professionell Relining Villa slipper du det arbete ett stambyte innebär. Istället får du en renovering och förnyelse av rören som redan finns där. Det första steget vid en relining är att se över rören. De rensas då från avlagringar av olika slag och om det finns skador repareras de. Det är möjligt att använda modern teknik för att få en bra bild av rörens skick, genom att man helt enkelt skickar in kameror i rören. När rören är rensade läggs ett nytt material på insidan av rören. Därför kallas relining ibland också för rörinfodring. Anledningen till att man lägger in ett nytt material är för att insidan av rören då får en yta som inte är sliten, och som det fastnar färre avlagringar på. Då blir rörens funktion bättre och de kan fungera utan problem under en längre tid än om man bara rensar och reparerar dem.

Vilka är fördelarna?

Relining är ett mycket mindre arbete än vad ett stambyte i din villa skulle vara. När rören ska bytas ut behöver man ta sig in i golv och väggar för att komma åt rören, vilket inte är nödvändigt när det handlar om relining. Därför blir bostaden lättare att använda även under den tid arbetet pågår. Eftersom det är mindre arbete som krävs blir det också billigare. En annan fördel är att det blir mer miljövänligt och klimatsmart. Att använda befintligt material är i det avseendet alltid bättre än att använda nytt. Att producera och frakta nytt material innebär alltid en belastning för klimatet, även om till exempel fossilfria fraktmetoder används.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *